Swedish Afrikaans Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian German Persian Romanian Serbian Slovak Slovenian

Här hämtar du ut ditt skolkort inför ny termin.

Plats
Prins Wilhelmgymnasiets expedition, Violentorget 5, Flen (Ingång från torget)

Öppettider i augusti från och med vecka 33
Måndag – Torsdag: kl. 13:00 – 16:00
Fredag: kl. 13:00 – 14:30

Extra öppet: Torsdag 17/8: kl. 13:00 – 19:00

 
Prövning i augusti kommer att ske enligt följande:
 
Torsdag 17/8
Ma 1c
 
Fredag 18/8
Ma 2c
 
Måndag 21/8
Övriga ämnen

Läs mer: Prins Wilhelmgymnasiet är anmält till Lise Meitner-dagarna i höst!Lise Meitner-dagarna 25-26 november 2017

"Lise Meitner-dagarna är en årligen återkommande konferens för fysikintresserade gymnasieelever."

"Lise Meitner, känd för sitt arbete inom kärnfysik, föddes år 1878 i Österrike och avled 1968 i Cambridge, England.  Under sin livstid fick hon bland annat mottaga titeln ”Woman of the year” av the National Women’s Press Club 1946, Max Planck-medaljen av Tyska fysikersamfundet 1949 och Enrico Fermi-priset som hon belönades med 1966."

Skolor med garanterad plats ->>
Läs mer om Lise Meitner-dagarna 2017 ->>

PW Social