Swedish Afrikaans Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian German Persian Romanian Serbian Slovak Slovenian
Då det är många elever som ska göra prövning i augusti och några i flera ämnen har vi varit tvungna att lägga till flera dagar och
ändra datum för Prövning.
 
Prövning i augusti kommer därför att ske enligt följande:
 
Torsdag 17/8
Ma 1c
 
Fredag 18/8
Ma 2c
 
Måndag 21/8
Övriga ämnen

Läs mer: Påminnelse gällande busskort!De nuvarande busskorten är stadigvarande, d.v.s. korten ska inte kastas när man går på sommarlov. Korten kommer att fyllas på till höstterminen, förutsatt att man lämnat in en ansökan för detta. Man använder alltså samma busskort som nu men kortet fylls på med en ny produkt (zon- eller länskort) för nästkommande läsår.

Information om busskort och blankett hittar du här:
http://flen.se/barn-utbildning/gymnasieskola/boende-och-resor/

Läs mer: Prins Wilhelmgymnasiet är anmält till Lise Meitner-dagarna i höst!Lise Meitner-dagarna 25-26 november 2017

"Lise Meitner-dagarna är en årligen återkommande konferens för fysikintresserade gymnasieelever."

"Lise Meitner, känd för sitt arbete inom kärnfysik, föddes år 1878 i Österrike och avled 1968 i Cambridge, England.  Under sin livstid fick hon bland annat mottaga titeln ”Woman of the year” av the National Women’s Press Club 1946, Max Planck-medaljen av Tyska fysikersamfundet 1949 och Enrico Fermi-priset som hon belönades med 1966."

Skolor med garanterad plats ->>
Läs mer om Lise Meitner-dagarna 2017 ->>

PW Social