Swedish Afrikaans Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian German Persian Romanian Serbian Slovak Slovenian

Prins Wilhelmgymnasiets Stipendiater VT 2017

 

Mycket goda studieprestationer – 10.000 kronor

Utdelas till den avgångselev som erhållit högsta betyg. Kommunen vill på detta sätt visa sin uppskattning för mycket goda studieprestationer samt uppmuntra till vidare studier på högskolenivå.

Lovisa Eriksson NA3

 

Uppmuntringsstipendium – 5.000 kronor

Uppmuntringsstipendium, delas ut till  en elev i avgångsklass som har visat stor förmåga att självständigt ta ansvar för och planera sina studier i enlighet med skolans mål..

Trifa Taleb Aziz SA3

 

Läs mer: Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2Åk 9 elever från Stenhammarskolan, Flen med inriktning Forskning och framtid tillsammans med lärare Arne Råberg besökte besökte idag fredag 24/3 2017 Prins Wilhelmgymnasiet där de fick delta i en kemilaboration med elever från åk 2 på naturvetenskapsprogrammet och gymnasiets lektor i kemi Peter Martinsson.

Läs mer: Prins Wilhelmgymnasiet representerat på Berzeliusdagarna 27-28:e januari 2017

Årets Berzeliusstipendiat Firel Jabro (NA2) (andra från höger) tillsammans med andra deltagande gymnasieelever utanför Aula Magna, Stockholms Universitet.

Läs mer: Klass C1 presenterar: Vår artikel och våra filmklipp

Hej på er alla! Vi är elever som går i klass C1 på IM på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen.

PW Social