Swedish Afrikaans Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian German Persian Romanian Serbian Slovak Slovenian

Elev- och skolhälsovård

I skolan finns utöver elever och lärare, specialister som är beredda att hjälpa Dig i olika situationer. Du som har läs- och skrivsvårigheter kan ta kontakt med Din mentor. Tänk på att läkar- och tandläkare besök skall förläggas till lektionsfri tid, ledighet beviljas endast i de fall då detta inte är möjligt!

På skolan finns EHT - Elev hälsoteamet, som är beredda att hjälpa Dig i olika situationer.

Skolsköterska, skolläkare och skolkurator

Skolsköterska Ola KöhlerSkolsköterska: Ola Köhler
Telefon 0157-430 243, 072-1927377
E-post

Skolläkare: Rolf Wahlström
(Bokas genom skolsköterskan)

Skolpsykolog: Håkan Gustafsson

Skolkurator:  Anna Barkne
Telefon   0157-430 235
E-post

Specialpedagog

Specialpedagog: Åsa-Mette Svarvare
Telefon 0157-430 236
E-post

 

Ungdomsmottagningen

Till Ungdomsmottagningen kan du som elev söka dig på egen hand eller tillsammans med dina föräldrar för både samtalsstöd och medicinsk hjälp. Ungdomsmottagningen ligger på Drottninggatan 17 med ingång från gården. Där arbetar barnmorska, kurator och läkare.

För öppettider och kontakt gå till Ungdomsmottagningens hemsida på kommunens webbplats www.flen.se eller Ungdomsmottagningens blogg->>
eller Ungdomsmottagningen på Facebook->>
- - -

Länkar

UMO- Ungdomsmottagningen på nätet->>

 

PW Social