Swedish Afrikaans Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian German Persian Romanian Serbian Slovak Slovenian

Ring in sjukanmälanTider och kontaktuppgifter

 

Sjukanmälan sker mellan 07.30-08.30 på telefon (telefonsvarare): 0157- 430 504, eller via mail till administratören, uppge namn, klass och personnummer. Från och med vårterminen 2015 anmäler elever sjukfrånvaro varje dag. Förälder som har skapat ett vårdnadshavarkonto sjukanmäler enklast via Edwise.

 

Studiebidrag och frånvaro

Omfattande frånvaro påverkar utbetalningen av studiebidraget.
Skolan rapporterar varje månad till Centrala studiestödsnämnden som beslutar om indragning av studiebidraget om frånvaron är alltför hög.

PW Social