Swedish Afrikaans Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian German Persian Romanian Serbian Slovak Slovenian

Rektor

Ansvarsområde rektor:
Ekonomi/Budget
Tjänstefördelning
Skolutvecklingsfrågor / Pedagogiska frågor
Utvärdering / Kvalitetsredovisning
Arbetsmiljöfrågor
Elevvård
Reducering / utökning av program
Antagningsenheten
Marknadsföring
IT-frågor
Samverkan

Jonas Axelsson

Jonas Axelsson
Telefon 0157-430 501,
0763 110 192
E-post

   

Biträdande rektor

Ansvarsområde bitr. rektor:
Programplaner
Schemaläggning / Tjänstefördelning
APU/APL
Skolmat
Utbytesstudenter
Antimobbingsteamet
Kursbyten
Elevvård
Lokaler
Arbetsmiljö fysisk och psykosocial
Marknadsföring

 

 

PW Social