Swedish Afrikaans Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian German Persian Romanian Serbian Slovak Slovenian

Skolan är indelad i tre arbetslag som har till uppgift att leda utvecklingen av program, pedagogik och arbetssätt. Arbetet inom varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.
Utvecklingsarbetet är beroende av regelbunden utvärdering och en nära och öppen dialog med elever och föräldrar.

De tre arbetslagen är:

YRKES: Handel - och administrationsprogrammet, elprogrammet, samt lärlingsprogrammet, vård och omsorgsprogrammet
SA/NA/TE: Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet
IM: Introduktionsprogrammet

PW Social