Swedish Afrikaans Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian German Persian Romanian Serbian Slovak Slovenian

busskortlank.jpgDe nuvarande busskorten är stadigvarande, d.v.s. korten ska inte kastas när man går på sommarlov. Korten kommer att fyllas på till höstterminen, förutsatt att man lämnat in en ansökan för detta. Man använder alltså samma busskort som nu men kortet fylls på med en ny produkt (zon- eller länskort) för nästkommande läsår.

Information om busskort och blankett hittar du här:
http://flen.se/barn-utbildning/gymnasieskola/boende-och-resor/

PW Social