Swedish Afrikaans Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian German Persian Romanian Serbian Slovak Slovenian
 
Prövning i augusti kommer att ske enligt följande:
 
Torsdag 17/8
Ma 1c
 
Fredag 18/8
Ma 2c
 
Måndag 21/8
Övriga ämnen

PW Social