Swedish Afrikaans Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian German Persian Romanian Serbian Slovak Slovenian

Här hämtar du ut ditt skolkort inför ny termin.

Plats
Prins Wilhelmgymnasiets expedition, Violentorget 5, Flen (Ingång från torget)

Öppettider i augusti från och med vecka 33
Måndag – Torsdag: kl. 13:00 – 16:00
Fredag: kl. 13:00 – 14:30

Extra öppet: Torsdag 17/8: kl. 13:00 – 19:00

PW Social