Kalendarium Vårterminen 2021

Kalendariet uppdateras flera gånger under läsåret..

Hoppa direkt till aktuell vecka->>

Vårterminen 2021

 


Vecka 1


 

4/1 Måndag

5/1 Tisdag (Trettondagsafton)

6/1 Onsdag (Trettondagen)

7/1 Torsdag
Personalen börjar

Utvecklingsdag

8/1 Fredag
Utvecklingsdag

 


Vecka 2


11/1-24/1 DISTANSSTUDIER
Mer information finns på Unikum ->>

11/1 Måndag
DISTANSSTUDIER - Nationella programmen
IM/IMS-elever ska komma till skolan på första lektionen för att få information och skolmaterial för distansstudier.

12/1 Tisdag

13/1 Onsdag

14/1 Torsdag

15/1 Fredag

 


Vecka 3


11/1-24/1 DISTANSSTUDIER
Mer information finns på Unikum ->>

18/1 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240

19/1 Tisdag

20/1 Onsdag
16.00-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240

21/1 Torsdag

22/1 Fredag
22-23/1 Berzeliusdagararna 2 NA19 elever (distans)

08.30-10.00 Studieteknik LärlingVO20 sal 211

 


Vecka 4


25/-19/2 APL VO19 Praktiken flyttad till vecka 9-12!

25/1 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240

26/1 Tisdag

27/1 Onsdag

38/1 Torsdag

29/1 Fredag

 


Vecka 5


11/1-7/2 DISTANSSTUDIER
Mer information finns på Unikum ->>

25/-19/2 APL VO19 Praktiken flyttad till vecka 9-12!

Klassråd

1/2 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240

2/2 Tisdag

3/2 Onsdag

4/2 Torsdag

5/2 Fredag

 


Vecka 6


25/-19/2 APL VO19 Praktiken flyttad till vecka 9-12!

DISTANSSTUDIER
Mer information ->>

IMS på skolan

8/2 Måndag

9/2 Tisdag

10/2 Onsdag

11/2 Torsdag

12/2 Fredag

 


Vecka 7


25/-19/2 APL VO19 Praktiken flyttad till vecka 9-12!

DISTANSSTUDIER
Mer information ->>

IM på skolan

15/2 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240

16/2 Tisdag
08.30-10.00 Studieteknik NASA20 sal 211

17/2 Onsdag
13.30-15.00 Studieteknik LärlingVO20 sal 233

16.00-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240

18/2 Torsdag

19/2 Fredag

 


Vecka 8


 

22/2 - 26/2 SPORTLOV

 


Vecka 9


1/3-26/3 APL VO20 samt VO19

DISTANSSTUDIER
Mer information ->>

Yrkesprogram på skolan

1/3 Måndag

2/3 Tisdag

3/3 Onsdag

4/3 Torsdag

5/3 Fredag
Första utkast Rapport GY-arbete lämnas in, gäller NA SA

 


Vecka 10


1/3-26/3 APL VO20 samt VO19

DISTANSSTUDIER
Mer information ->>

Studieförb. på skolan

8/3 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240

9/3 Tisdag

10/3 Onsdag
16.00-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240

11/3 Torsdag
10.00-11.00 Skolkonferens, sal 236 Inställt!

12/3 Fredag

 


Vecka 11


1/3-26/3 APL VO20 samt VO19

språkintroduktions (IMS) på skolan

DISTANSSTUDIER
Mer information ->>

15/3 Måndag

16/3 Tisdag
09.00 NP SVE/SVA del B (åk9) 45-60 min + 140 min. INSTÄLLT!

08.30-10.00 Studieteknik NASA20 sal 218

17/3 Onsdag
Utvecklingsdag personal, elever lediga

18/3 Torsdag
09.00 NP SVE/SVA del C (åk9) 200 min. INSTÄLLT!

19/3 Fredag
08.30-10.00 Studieteknik LärlingVO20 sal 211

 


Vecka 12


1/3-26/3 APL VO20 samt VO19

Introduktionsprogrammen (IMA) på skolan

DISTANSSTUDIER
Mer information ->>

22/3 Måndag

23/3 Tisdag

24/3 Onsdag

25/3 Torsdag

26/3 Fredag

 


Vecka 13


Distansstudier för alla, förutom elever som läser i GY-gruppen.

29/3 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240

30/3 Tisdag

31/4 Onsdag

1/4 Torsdag (Skärtorsdag)

2/4 Fredag (Långfredag)

 


Vecka 14


 

5/4 - 11/4 PÅSKLOV

 


Vecka 15


12/4-7/5 APL VO18

Distansstudier för alla, förutom elever som läser i GY-gruppen.

12/4 Måndag

13/4 Tisdag
09.00 NP Engelska (åk9) del B 90min+50 min. INSTÄLLT!

14/4 Onsdag

15/4 Torsdag
09.00 NP Engelska (åk9) del C 80min. INSTÄLLT!

16/4 Fredag
Andra utkast Rapport GY-arbete lämnas in, gäller NA SA

 


Vecka 16


12/4-7/5 APL VO18

Lärling18 (måndag-tisdag)
NA18, SA18 inne på skolan

19/4 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240

20/4 Tisdag
09.00 NP SVE/SVA 1, del B. SVE 120 min/SVA180 min. INSTÄLLT!

21/4 Onsdag
09.00 NP Eng 6 del C. 100 min (Högskoleförberedande + ev. hotell & turism) INSTÄLLT!

09.30-13.00 NP Svenska IM2 sal 209, 211

16.00-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240

18.00-20.00 DIGITALT Öppethus

22/4 Torsdag
09.00 NP SVE/SVA 1, del C. 180 min. INSTÄLLT!

23/4 Fredag
Resposseinarium GY-arbete, gäller NA SA

12.00-15.30 NP Svenska IM1 sal 209, 211

 


Vecka 17


12/4-7/5 APL VO18

Lärling18 (måndag-tisdag) NA18, SA18 inne på skolan

26/4 Måndag

27/4 Tisdag
09.00 NP Eng 5 del C. 80 min (Yrkes). INSTÄLLT!

Utvecklingssamtalsdag - schemabrytande

28/4 Onsdag
Utvecklingssamtalsdag - schemabrytande

29/4 Torsdag
09.00 NP SVA/SVA 3, del A. 240 min. INSTÄLLT!

30/4 Fredag (Valborgsmässoafton)
GY-arb för Lärling och VO klart. Lämnas in för arkivering.

 


Vecka 18


12/4-7/5 APL VO18

3/5 Måndag
Utvecklingsdag, elever lediga.

Prövning-blankett (juni och aug.) ska vara inlämnad.

4/5 Tisdag
09.00 NP Eng 5 del B. 90 + 50 min (Yrkes). INSTÄLLT!

5/5 Onsdag
09.00 NP MA (åk9)del B+C 80 min. INSTÄLLT!

6/5 Torsdag
09.00 NP Eng 6 del B. 90 + 50 min (Högskoleförberedande + ev. hotell & turism). INSTÄLLT!

08.30 NP SVE/SVA03 SA18 och NA18 240 min, Sal 209, 211

10.00-11.00 Skolkonferens digitalt

7/5 Fredag

Reviderad slutversion GY-arb lämnas in för arkivering, gäller NA SA.

09.00 NP MA (åk9) del D 100min. INSTÄLLT!

 


Vecka 19


Klassråd

Närstudier för åk3 samt gy-gruppen, distansstudier övriga elever.

10/5 Måndag

11/5 Tisdag
08.30-14.30 NP SVA (sfi B, C, D)

12/5 Onsdag
09.45- Studentmösspåtagning

13/5 Torsdag (Kristi himmelsfärdsdag)

14/5 Fredag
Lovdag elever och lärare

 


Vecka 20


Närstudier för elever åk3 samt GY-gruppen, distansundervisning för elever åk1 och åk2. Detta gäller fram till sommaren, eller till annat anges.

17/5 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240
Kom i tid! Elev som kommer för sent skriver vid ett annat tillfälle.

18/5 Tisdag
09.00 NP Ma 1a del B, C,D. (Yrkes + Vård). INSTÄLLT!
B: 60 min
C: 60 min
D: 120 min.

12.30-16.00 Friluftsdag, Studieförberedande år 2
FLYTTAD till lå 21/22.

19/5 Onsdag
09.00 NP Ma 3b (EK)+c (NA) del B, C,D. INSTÄLLT!
B: 60 min
C: 60 min
D: 120 min.

08.30-14.30 NP SVA (sfi B, C, D)

16.00-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240
Kom i tid! Elev som kommer för sent skriver vid ett annat tillfälle.

20/5 Torsdag
09.00 INSTÄLLT NP Ma 2b del B, C, D. (SA). INSTÄLLT!
B+C: 120 min
D: 120 min

21/5 Fredag

 


Vecka 21


Närstudier för elever åk3 samt GY-gruppen, distansundervisning för elever åk1 och åk2. Detta gäller fram till sommaren, eller till annat anges.

24/5 Måndag
Sista dag att lämna in gymnasiearbeten till Carina för arkivering.

12.30-16.00 Friluftsdag Yrkesprogrammen år 2.
FLYTTAD till lå 21/22

25/5 Tisdag

26/5 Onsdag

27/5 Torsdag
Schemabrytande - Naturdag för PW
Läs mer->>

28/5 Fredag

 


Vecka 22


Närstudier för elever åk3 samt GY-gruppen, distansundervisning för elever åk1 och åk2. Detta gäller fram till sommaren, eller till annat anges.

31/6 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240
Kom i tid! Elev som kommer för sent skriver vid ett annat tillfälle.

1/6 Tisdag

2/6 Onsdag
16.00-17.00 Provtillfälle Daniel D sal 240
Kom i tid! Elev som kommer för sent skriver vid ett annat tillfälle.

3/6 Torsdag

4/6 Fredag

 


Vecka 23


Närstudier för elever åk3 samt GY-gruppen, distansundervisning för elever åk1 och åk2. Detta gäller fram till sommaren, eller till annat anges.

Inlämning av datorer, laddare, taggar enligt separat schema - Studenter

7/6 Måndag
09.00-15.00 PRÖVNING

8/6 Tisdag
Inlämning av material Lärling 18, 19
Inlämning av material VO19

9/6 Onsdag
Inlämning av datorer, laddare, taggar enligt
separat schema - elever som slutar på IM och IMS
Inlämning av material från elever åk 1-2 IM; IMS, sal 209
Inlämning av material Lärling åk 20
Inlämning av material VO 18, 20

10/6 Torsdag
Inlämning av material från elever åk 1-2 STU, arbetsrummet vid huvudentrén:
SA20 kl 10.00-10.30
NA20 10.30-11.00
SA19EK19 11.00-11.30
NA19 11.30-12.00

11/6 Fredag
Avslutning åk 9, 1 och 2

 

12/6 Lördag
STUDENT

 


Vecka 24


 

14/6 Måndag
Utvecklingsdag

15/6 Tisdag
Utvecklingsdag

16/6 Onsdag
Utvecklingsdag

17/6 Torsdag
Utvecklingsdag

18/6 Fredag
Utvecklingsdag

 


Vecka 25


 

21/6 Måndag
Sommarlov

22/6 Tisdag
Sommarlov

23/6 Onsdag
Sommarlov

24/6 Torsdag
Sommarlov

25/6 Fredag
Sommarlov

 

 

- - - - - - - -

 

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post