Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Abdullah har blivit beviljad ett stipendium för att åka på forskarskola i Karlskoga 29/7- 4/8 2018.Abdullah i åk 2 på det naturvetenskapliga programmet har blivit beviljad ett stipendium för att åka på forskarskola i Karlskoga 29/7- 4/8 2018.

Abdullah har visat på entusiasm och nyfikenhet när det gäller naturvetenskapliga frågeställningar. Forskarskolan organiseras av Stockholms Universitet, KTH, Linköpings Universitet, Örebro Universitet och SLU, där 40 gymnasieelever från hela landet har fått möjlighet att deltaga. Under forskarskolan kommer inbjudna professorer och doktorander att föreläsa. Eleverna deltar också i små laborativa projekt.

Länkar:
Naturvetenskapliga forskarskolan i Karlskoga ->>

PW Social