Studie- och Yrkesvägledare

Syv - aktuellt
Studieekonomi
Omval
Vägar vidare
Högskoleprovet

För dig i 9:an

  •  Vad vill du? Vem är du?
  •  Vad finns det för utbildningar och yrken?
  •  Vilken väg att nå målen passar dig?
  •  Vad styr och påverkar dina beslut?

Genom att vara aktiv och söka svar på dessa frågor ökar chanserna att du får göra det
du vill göra i framtiden och du gör ett medvetet val.

 

Skriv högskoleprovet och bli en av de tiotusentals studenter som kommer in på högskolan med hjälp av sitt provresultat.

Högskoleprovet är öppet för alla. Provet skrivs två gånger per år, på en lördag eller numer även söndag. Det kostar 450 kronor att anmäla sig. Provresultatet gäller i fem år och skriver du flera gånger räknas det bästa.

Enklast är att anmäla sig på www.studera.nu . Då det är viktigt att vara förberedd kan du på den adressen även öva på interaktiva och gamla högskoleprov.

Kommande prov

Läs mer på Studera.nu om kommande högskoleprov- >>

 

För dig i årskurs 9

Oavsett om du strävar efter ett tydligt mål eller om du vill hålla så många dörrar öppna som möjligt, så har Prins Wilhelmgymnasiet utbildningen för dig. Dessutom nära hemmet, så att du får gott om tid för studierna och fritiden.

Genom att vara aktiv och söka svar på dessa frågor ökar chanserna att du får göra det du vill göra i framtiden och du gör ett medvetet val.

■ Vad vill du? Vem är du?
■ Vad finns det för utbildningar och yrken?
■ Vilken väg att nå målen passar dig?
■ Vad styr och påverkar dina beslut?

Allmänt om gymnasiestudier

Programmen

Gymnasieskolan är indelad i ett antal nationella program. De elever som är obehöriga att gå ett nationellt program inom gymnasieskolan kan välja något av introduktionsprogrammen där du förbereder dig för ett nationellt program, arbetsmarknaden eller annan utbildning.

De nationella programmen består av minst 2 500 poäng fördelade på sex huvudblock:

Gymnasiegemensamma ämnen (600-1250 poäng)
De här kurserna läses på alla program men i olika omfattning.

Programgemensamma karaktärsämnen (150-1100 poäng)
Dessa kurser är specifika för respektive program och läses av samtliga elever på programmet oavsett vald inriktning.

Inriktningar (300-900 poäng)
Kurser som är specifika för den valda inriktningen inom ett program.

Programfördjupningar (300-900 poäng)
Kurser som bestäms av skolan och som syftar till att bredda och fördjupa elevens kunskaper.

Gymnasiearbete (100 poäng)
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier och förvärvsarbete. Arbetet ska knytas till programmets karaktär och är en större självständig uppgift som kan ske såväl teoretiskt som praktiskt.

Individuellt val (200 poäng)
Kurser man själv väljer utifrån de kursutbud som skolan har.

 

Kurser

Gymnasieskolan är indelade i ett antal kurser som omfattar från 50 till 200 poäng, beroende på kurs. Betyg ges i respektive kurs och inte i ämne. Skolan bestämmer hur många timmar respektive kurs skall omfatta, dock en garanterad undervisningstid om 2 180 timmar på yrkesprogram och 2 430 timmar på högskoleförberedande program.

Betygsskalan är A till F. F ges när kursen inte är godkänd.

 

Viktiga länkar inför gymnasievalet

Dexter - här gör du ditt gymnasieval
Genom Dexter anmäler du ditt gymnasieval. Här kan du även få information om alla skolor och program i Södermanland.

https://antagningskanslier.se/kansli/antagningkansliet-i-katrineholm/

Skolverket - alla utbildningar, alla skolor
http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola ger dig information om alla skolor och utbildningar i Sverige. Här kan du få stöd och tips då du ska välja yrke och utbildning.

Din talang - inspiration yrkesförberedande utbildning
Genom https://dintalang.se/ kan du få inspiration för yrkesförberedande program.

Framtidsvalet - fokus på arbetsmarknaden
https://www.framtidsvalet.se/ finns studie- och yrkesinformation med fokus på arbetsmarknaden.

 

Söka program utanför hemkommunen

Alla elever har rätt att söka till vilket program som helst i hela Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första eller andra hand.

 

Förstahandsmottagning

Förstahandsmottagning gäller för dig som söker:

● Program i din egen kommun.

● Till annan annan kommunal skola där programmet eller inriktningen du söker inte finns i din hemkommun.

● Program på en friskola.

● Program i en eller flera kommuner som din hemkommun har tecknat ett avtal med (samverkansavtal).

● Program som har riksintag samt riksidrottsutbildningar (RIG).

 

Andrahandsmottagning

Andrahandsmottagning gäller för dig som söker:

Program i andra kommuner, där samma program/inriktning erbjuds i din hemkommun eller via samverkansavtal.

 

Beslut om mottagande

● Om du har sökt en utbildning inom hemkommunen är du automatiskt mottagen i första hand.

● Om du sökt till en skola utanför hemkommunen får du alltid ett beslut om mottagande där det framgår om du tas emot i första eller andra hand.

Det är den mottagande kommunen som fattar beslutet baserat på ett yttrande som din hemkommun har gjort. Beslut om mottagande ska i nte förväxlas med ett antagningsbesked. Om du får ett beslut om att du är förstahandsmottagen innebär det att du är med och konkurrerar om platserna. Själva antagningsbeskedet kommer senare. Som beskrivits ovan kan du bli antagen till ett program även om du är andrahandsmottagen.

 

Frisök (andrahandsmottagande)

Nationella program och inriktningar som erbjuds av hemkommunen kan också sökas i annan kommun som så kallat ”frisök”. Detta gäller nationella program på kommunala gymnasieskolor. Sökande kan då tas emot som andrahandsmottagande , dock endast i mån av plats efter att alla elever med rätt till förstahandsmottagning antagits. Om en kommun ska göra ett urval bland sökande med andrahandsmottagande gäller urval på betyg. En kommun är inte skyldig att ta emot ”frisök” även om det finns lediga platser.

Elev antagen enligt ”frisök” har inte rätt att få inackorderingsstöd, men däremot ersättning för dagliga resor enligt samma bestämmelser som för övriga gymnasieelever.

Så här går antagningen till

  • 1. Du har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med vårterminen det år du fyller 20. Är du asylsökande har du rätt att påbörja en gymnasieutbildning innan du fyller 18 år.

  • 2. I januari får du inloggning och lösenord till e-tjänsten Dexter av din studie- och yrkesvägledare.

  • 3. I april får du ett preliminärt besked i Dexter som ger dig en ungefärlig uppfattning om dina chanser att komma in på den utbildning du har sökt.

  • 4. I slutet av juni får du ett besked i Dexter om slutlig antagning. Du måste svara på det beskedet.

 

Diskussionsfrågor studier utanför hemkommunen

För att lyckas bäst vill jag att du tillsammans med dina föräldrar diskuterar igenom några saker som är viktiga inför ditt gymnasieval. Här kommer några förslag på vad du som ungdom bör tänka på om du funderar på att studera på annan ort.

● Om jag funderar på att söka en gymnasieutbildning på annan ort, vilken är den största anledningen till detta val?

● Finns gymnasieprogrammet på din hemort?

● Behöver jag flytta till den ort där jag kommer att gå på gymnasiet?

● Om jag kan bo kvar hemma, vad kommer detta att innebära i restid?

● Hur fungerar förbindelserna mellan skolan och hemorten?

● Är jag berättigad till buss/tågkort?

● Vad kostar ett månadskort?

● Om jag måste flytta till studieorten, hur ska jag bo?

● Vad kostar det att bo? Hyra/el/tel.

● Har jag rätt till inackorderingsbidrag?

● Vad kostar det att handla mat, hygienartiklar mm?

● Vad kostar mina nöjen/fritidsintressen?

● Hur mycket kostar klädinköp/månad?

● Om jag blir sjuk? Kan jag ta mig hem enkelt eller kan mina föräldrar komma till mig?

● Är jag mogen att ta ansvar för mina studier fastän jag inte har föräldrarna i närheten?

● Är jag beredd på att jag måste ta hand om matlagning/tvätt och städning själv eller tillsammans med en kompis (om du delar bostad med en kompis).

● Viktigt att tänka på är att det inte utgår något bidrag under sommarmånaderna juli-augusti och för att behålla bostaden måste hyran betalas även under dessa månader.

● Kan jag besöka skolan före gymnasievalet så att jag vet mer vad det är jag söker till?

● Kan jag prata med någon elev som har valt att studera på annan ort och få veta dennes erfarenheter?

● Vad händer om jag ångrar mig efter att jag börjat på ett program på en annan ort?

 

Läs mer...

(Foto av Min An från Pexels)

Studiestödet består av två delar: Studiehjälp och Studiemedel

Studiehjälp

Studiebidrag betalas ut med 1050: -/månad under 10 månader per år (inte juli, aug). Bidraget utgår från kvartalet efter det att eleven fyllt 16 år och till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
Ingen ansökan behövs. Möjlighet finns att ansöka om extra tillägg om familjens samlade inkomst är lägre än 125 000 kr/år före skatt. Läs mer på CSN hemsida.

Studiemedel

Studiemedel utgår från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år. Studiemedel innehåller en bidragsdel och en lånedel. Bidraget är för närvarande 3236 kronor för fyra veckor. Lånedelen är 7440 kronor för fyra veckor. Det är möjligt att söka enbart bidragsdelen. Det finns ingen blankett; ansökan görs via CSN hemsida.

Adressen till CSN är:
CSN
Eskilstuna-Västerås
Drottninggatan 16
632 20 Eskilstuna

 

Inackorderingstillägg

Om eleven studerar utanför sin hemkommun kan eleven ansöka om bidrag till inackordering kostnader. Hemkommunen har ansökningshandlingar och lämnar information om inackorderingstillägg.

Omval av kurser

Det kan hända att du gjort val av kurser som av någon anledning inte kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt. Då finns det möjlighet att ansöka om byte av kurs. Skolan kan inte garantera möjlighet av byte till annan kurs, det måste fungera tidsmässigt och så måste det naturligtvis finns plats kvar på den kurs du vill byta till.

Byten ska ske under de två första veckorna på en kurs. Alla ansökningar om byten ska vara skriftliga och om du är under 18 år ska även vårdnadshavaren skriva under. Ifylld blankett lämnas till studie- och yrkesvägledare.

 

Byte av program

Har du kommit in och börjat på ett program som du av någon anledning inte trivs på finns det möjlighet att ansöka om byte av program. Det som styr möjligheten till byte är tillgången på platser samt tidpunkten under läsåret när önskemålet uppstår.

Önskemål om byte, som lämnas in skriftligt senast den sista september beviljas, om plats finns, utan någon större utredning.

Inkommer önskemål om byte efter den sista september genomförs en individuell bedömning. Då ser vi bland annat över möjligheterna att på egen hand hämta in de kunskaper som missats under  terminen på det sökta programmet.

Studier och arbete

Det finns väldigt mycket information på webben och som du vet är det många gånger svårt att hitta i detta flöde. Du kanske heller inte alltid har tillgång till data? Sök gärna upp mig så kan vi tillsammans och med hjälp av våra datorer lotsa dig och ge dig verktyg!

 

Här följer några användbara adresser och portaler:

https://arbetsformedlingen.se/

Arbetsförmedlingens sida. Platsbank, yrkesbeskrivningar, intressetester, framtidsutsikter, studier, arbete utomlands och mycket mera.


https://www.csn.se/

CSN...med ansvar för och information om studiebidrag och studielån, även för utlandsstudier.


https://www.folkhogskola.nu/

Allt du behöver veta om studier på folkhögskolor.


https://www.yrkesutbildningar.se

Utbildningar i samarbete med arbetslivet.


https://www.studentum.se/

Mer om högskolor/universitet.


https://www.studera.nu/

Högskoleutbildningar och adresser till högskolornas hemsidor, studier utomlands, hitta din utbildning, yrken och framtid, arbetsmarknadsprognoser, studiefinansiering med mera. Här kan du också förbereda dig inför högskoleprovet.


https://allastudier.se/

Om utbildningar och arbete i Sverige och utomlands, intressetester, information om stipendier och mycket annat.


http://www.utbildningsinfo.se/

Svårt att välja? Här kan du få stöd inför val av utbildning. Här hittar du även utbildningar inom högskola, folkhögskola och yrkeshögskola i en och samma söktjänst! Sök inom ditt intresseområde eller med hjälp av fritext.


https://www.uhr.se/

Antagningsstatistik, allmänt om högskolestudier.


http://www.yrmis.se/

Filmade yrkesbeskrivningar.

 

Arbete eller studier utomlands?

Information om att studera och arbeta utomlands finns även på flertalet av nedanstående webbadresser.


http://www.cis.nu/

Vill du studera i USA, Australien, Nya Zeeland eller Kanada? Här finns information.


https://www.studera.nu

Här kan du bl.a. läsa om att studera utomlands, översättning av betyg och webbadresser för studier utomlands.


https://si.se/

Svenska institutets information om stipendier för studier och forskning utomlands.


https://www.ets.org/toefl

Information om test i engelska som ofta krävs inför utlandsstudier.

 

Kontaktinfo SYV

Vill du veta mer eller funderar på något angående ditt studieval, kontakta vår Studie- och Yrkesvägledare.

Annelie Lundgren
Telefon: 0157-43 05 06,
0722-451 258

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post