Frånvaro- Sjukanmälan och Ledighetsansökan

Från och med HT-17 ska eleven/vårdnadshavaren i första hand själv sjukanmäla via skola 24.
Sjukanmälan sker varje dag.


Det finns olika sätt att anmäla frånvaro:

  • Ring 0515-777312 - endast heldagsfrånvaro. Vänligen ha elevens 10-siffriga personnummer i beredskap (TF-nummer fungerar inte). Observera att frånvaroanmälan måste ske före 12.00 för att den ska gälla dagens datum.
    (Det behövs inget vårdnadshavarkonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.)

  • Skola24 frånvaroanmälan - logga in på mobilappen eller webbsidan.
    Både heldagsfrånvaro och del av dag kan registreras. (Konto i Skola24 behövs.)

  • Har du inte möjlighet att sjukanmäla dig enligt ovan, så kan man fortfarande sjukanmäla som tidigare.
    Sjukanmälan sker då mellan 07.30-08.30 på telefon (telefonsvarare): 0157- 430 503, eller via mail till administratören, uppge namn, klass och personnummer.

Kom ihåg att sjukanmälan görs för en dag i taget!


Du hittar mer information på: https://flen.se/barn-utbildning/unikum-och-skola24/
Där finns också en Vårdnadshavarinformation att ladda ner!

 

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan görs via skola24

Om eleven behöver ledigt från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan sådan ledighet beviljas av mentor för högst tre dagar per termin. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare ledighet. Vid ledighetsansökan tas hänsyn till elevens sammanlagda frånvaro samt studieresultat. Eleven ansvarar själv för att ta kontakt med berörda lärare för att ta reda på vad som skall göras som ”hemuppgift”. Detta skall göras före ledigheten. Skolan beviljar eller avstyrker ledighet grundat på studieresultat, tidigare frånvaro samt orsak till den begärda ledigheten. Om skolan avstyrker ledighet är lärarna inte skyldiga att ställa upp med extra uppgifter, prov eller liknande. Elev/målsman tar själv ansvar för de konsekvenser ledigheten kan medföra.

Normalt sett beviljas inte ledighet för semesterresor.
Läkar- och tandläkarbesök skall förläggas till lektionsfri tid. Ledighet beviljas endast i de fall då detta inte är möjligt.
Körskoletid får inte planeras till lektionstid. Skoltid får endast användas för riskutbildningarna och uppkörning.

Ej beviljad ledighet - 4 timmar eller mer rapporteras till CSN. Det är CSN som beslutar om studiebidrag ska dras eller ej.

 

Studiebidrag och frånvaro

Omfattande frånvaro påverkar utbetalningen av studiebidraget.
Om den ogiltiga frånvaron är mer än 4 timmar på en månad rapporterar skolan till Centrala studiestödsnämnden som beslutar om det är skäl till indragning av studiebidraget. Detta kan du läsa mer om på: https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/ogiltig-franvaro-pa-gymnasiet---information-om-skolk.html

 

Skolans rutin för frånvaruhantering

Beslutad 191104
Revidering 201015

Läs mer: Franvarohantering-191104.pdf ->>

Senast ändrat

Social Icons

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post