Omval

Omval av kurser

Det kan hända att du gjort val av kurser som av någon anledning inte kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt. Då finns det möjlighet att ansöka om byte av kurs. Skolan kan inte garantera möjlighet av byte till annan kurs, det måste fungera tidsmässigt och så måste det naturligtvis finns plats kvar på den kurs du vill byta till.

Byten ska ske under de två första veckorna på en kurs. Alla ansökningar om byten ska vara skriftliga och om du är under 18 år ska även vårdnadshavaren skriva under. Ifylld blankett lämnas till studie- och yrkesvägledare.

 

Byte av program

Har du kommit in och börjat på ett program som du av någon anledning inte trivs på finns det möjlighet att ansöka om byte av program. Det som styr möjligheten till byte är tillgången på platser samt tidpunkten under läsåret när önskemålet uppstår.

Önskemål om byte, som lämnas in skriftligt senast den sista september beviljas, om plats finns, utan någon större utredning.

Inkommer önskemål om byte efter den sista september genomförs en individuell bedömning. Då ser vi bland annat över möjligheterna att på egen hand hämta in de kunskaper som missats under  terminen på det sökta programmet.

Kontaktinfo SYV

Vill du veta mer eller funderar på något angående ditt studieval, kontakta vår Studie- och Yrkesvägledare.

Kristoffer Nordh
Telefon: 0157-43 05 06,
0722-451 258
E-post

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post