Studieekonomi

Studiestödet består av två delar: Studiehjälp och Studiemedel

Studiehjälp

Studiebidrag betalas ut med 1050: -/månad under 10 månader per år (inte juli, aug). Bidraget utgår från kvartalet efter det att eleven fyllt 16 år och till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
Ingen ansökan behövs. Möjlighet finns att ansöka om extra tillägg om familjens samlade inkomst är lägre än 125 000 kr/år före skatt. Läs mer på CSN hemsida.

Studiemedel

Studiemedel utgår från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år. Studiemedel innehåller en bidragsdel och en lånedel. Bidraget är för närvarande 3236 kronor för fyra veckor. Lånedelen är 7440 kronor för fyra veckor. Det är möjligt att söka enbart bidragsdelen. Det finns ingen blankett; ansökan görs via CSN hemsida.

Adressen till CSN är:
CSN
Eskilstuna-Västerås
Drottninggatan 16
632 20 Eskilstuna

 

Inackorderingstillägg

Om eleven studerar utanför sin hemkommun kan eleven ansöka om bidrag till inackordering kostnader. Hemkommunen har ansökningshandlingar och lämnar information om inackorderingstillägg.

Kontaktinfo SYV

Vill du veta mer eller funderar på något angående ditt studieval, kontakta vår Studie- och Yrkesvägledare.

Kristoffer Nordh
Telefon: 0157-43 05 06,
0722-451 258
E-post

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post