Studiehjälp och Studiemedel

Studiehjälp

Du som går gymnasial utbildning kan få studiehjälp t o m vårterminen det år Du fyller 20 år.

Studiehjälp består av:

 • Studiebidrag
  Fn 1.050 kr/mån. Bidraget beviljas utan ansökan fr o m kvartalet efter det att Du fyllt 16 år.
  Det kommer automatiskt att sätts in på Föreningssparbanken (till samma konto som barnbidraget har betalats in).
  Studiebidraget förutsätter att eleven studerar på heltid, avvikelser rapporteras till CSN. (Se info ang frånvaro->>)
  Studiebidraget handläggs av Centrala studiestödsnämnden (CSN)->>.

 • Inackorderingsbidrag
  Om Du går i gymnasieskolan och är inackorderad på studieorten p g a lång resväg, lång restid eller avsaknad av kommunikationer, kan Du få ekonomiskt stöd för inackordering av Din hemkommun. Kontakta skolkontoret i Din hemkommun för vidare information.

 • Extra tillägg
  Extra tillägg är ett bidrag som kan beviljas av CSN. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Behovet av extra tillägg prövas mot Dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Blanketten finns att hämta på gymnasiets expedition.

För ett normalt läsår beviljas studiebidrag och extra tillägg för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Har Du fått studiebidrag hela läsåret utan avbrott, så får Du ett extra studiebidrag i juni.

 

Studiemedel

Fyller Du 20 år under höstterminen kan Du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Du kan också ansöka om enbart studiebidragsdelen. Ansökningsblanketten finns att hämta på gymnasiets expedition.

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post