(IM) Introduktionsprogrammet 22/23

BLI REDO FÖR GYMNASIET

De olika introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte är behörig för ett yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Välkommen till Introduktionsprogrammet (IM)Du har en individuell studieplan som är anpassad efter dina behov. Här förbereder du dig för ett nationellt program, arbetsmarknaden eller annan utbildning.

Inriktningar:

Programinriktat individuellt val

Programmet vänder sig till dig som vill börja studera på ett yrkesprogram så snart som möjligt men inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Du läser de grundskoleämnen du saknar för behörighet parallellt med nationella kurser på ett yrkesprogram. Dessutom ska arbetsplatsförlagt lärande ingå i utbildningen. Du kan bli behörig till ett nationellt program när som helst under året.


Du måste uppfylla något av följande behörighets-krav för att komma in på detta program:

Godkänt i SVE/SVA, MA + 4 ämnen
Godkänt i SVE/SVA, EN + 4 ämnen
Godkänt i SV/SVA, EN, MA + 3 ämnen

 

Individuellt alternativ

Utbildningen är flexibel och utformas för varje enskild elev efter behov och förutsättningar. Du kan läsa grundskoleämnen, gymnasiekurser och göra praktik i motivationshöjande syfte. Målet med utbildningen är att den ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktion

Detta är en yrkesinriktad utbildning som kan leda till studier på yrkesprogram eller en etablering på arbetsmarknaden. Vanligt är att kombinera praktik med grundskoleämnen.

 

SvMer information samt översättningar till olika språk hittar du på:
Utbildningsinfo.se ->>


Eng You can find more information and translations to different languages at:
Utbildningsinfo.se ->>

 

 

Kontaktinfo SYV

Vill du veta mer eller funderar på något angående ditt studieval, kontakta vår Studie- och Yrkesvägledare.

Kristoffer Nordh
Telefon: 0157-43 05 06,
0722-451 258
E-post

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post